Profil PKK, badania oraz wszystko co musisz wiedzieć na prawo jazdy

OSK PRESTIGE

Badania lekarskie

Jednym z wymogów, jakie musisz spełnić, przystępując do kursu na prawo jazdy, jest wykonanie badań lekarskich. Są one bardzo ważne, ponieważ takie badania musisz przedstawić nie tylko w ośrodku szkoleniowym, ale również w Wydziale Komunikacji przy uzyskiwaniu numeru PKK.

Badania lekarskie – 150 zł.

Ze względu na to, że badanie lekarskie jest niezbędne, by w ogóle przystąpić do kursu na prawo jazdy, musisz pozyskać je jak najszybciej – zwłaszcza gdy zależy Ci na czasie. Jeśli interesuje Cię kurs prawa jazdy w Marysinie Wawerskim, to takie badania wykonasz bezproblemowo i szybko w naszym ośrodku. Już podczas zapisywania się na kurs możesz uzgodnić termin wizyty lekarskiej. Istnieje też opcja bezpośredniego kontaktu z lekarzem, kiedy zależy Ci na uzgodnieniu indywidualnego terminu badań. Badania lekarskie na prawo jazdy możesz wykonać także w dowolnej przychodni medycyny pracy. Pamiętaj jednak, że tam trudniej pozyskać jest ekspresowy termin, a oczekiwanie na badania znacznie wydłuży czas rozpoczęcia kursu.

Prowadzenie pojazdu wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale również właściwych predyspozycji, także tych zdrowotnych. Kierowca musi radzić sobie w różnych warunkach atmosferycznych i pod żadnym pozorem nie może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego istotne jest, by lekarz orzecznik posiadający odpowiednie uprawnienia zaświadczył, iż potencjalny, przyszły kierowca nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia poszczególnych pojazdów. Takie badanie lekarskie nie trwa długo, wystarczy, jeśli zarezerwujesz sobie 15-30 minut wolnego czasu.

Nasza szkoła zapewnia badania lekarskie, zarówno jeśli jesteś na etapie zapisywania się na kurs prawa jazdy, jak i gdy potrzebujesz odnowić posiadane już uprawnienia. W każdym przypadku najpierw skontaktuj się z naszym biurem i umów na dogodny termin z lekarzem. Standardowo badania lekarskie na prawo jazdy kosztują ok. 200 złotych – bez znaczenia, czy wykonasz je w naszej szkole, czy w przychodni medycyny pracy. U nas jednak możesz uzyskać preferencyjną stawkę. Skierowanie dostaniesz do współpracującej z nami placówki lekarskiej znajdującej się na Sadybie przy ulicy Konstancińskiej 3. Wszelkie dane do lekarza zostaną umieszczone na skierowaniu.

Profil PKK

19 stycznia 2013 roku wprowadzono nowe przepisy w związku z uzyskiwaniem prawa jazdy. Każdy, kto chce uczestniczyć w kursie na prawo jazdy, musi najpierw pozyskać profil PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Można go zrealizować zarówno drogą online, jak i odwiedzając starostwo właściwe dla swojego miejsca zamieszkania.

 • uczestniczenia w kursie na prawo jazdy,
 • pozyskania nowych uprawnień,
 • aktualizacji dokumentów,
 • odzyskania wcześniej zarekwirowanych na podstawie wyroku sądowego dokumentów uprawniających do prowadzenia poszczególnych pojazdów.

Numer PKK wydawany jest w odpowiednim Wydziale Komunikacji. Interesuje Cię kurs prawa jazdy w Marysinie Wawerskim? Uzyskasz go w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1. Profil PKK należy bezwzględnie pozyskać przed rozpoczęciem kursu i przedłożyć go w ośrodku szkolenia nauki jazdy, a także w ośrodku egzaminacyjnym. Zawiera wszystkie dane kursanta, łącznie z wynikiem ukończonego kursu na prawo jazdy.

Profil PKK zostanie wydany po przedstawieniu:

 • jednego biometrycznego zdjęcia,
 • aktualnych badań lekarskich,
 • dokumentu tożsamości (dla osób zameldowanych na stałe w Warszawie – wystarczy legitymacja uczniowska),
 • kserokopii karty pobytu, jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa,
 • zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych, jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia,
 • formularza na pozyskanie profilu PKK (jeśli drukujesz go samodzielnie, musi on znajdować się w całości na jednej stronie A4).

Co musisz wiedzieć:

a) wygenerowanie profilu jest odpłatne, ale opłata w wysokości 100,50 zł pobierana jest dopiero przy wydaniu prawa jazdy,
b) profil PKK jest również niezbędny, jeśli chcesz rozszerzyć posiadane już uprawniania o nowe kategorie bądź przepisać prawo jazdy innej narodowości. W tym drugim przypadku konieczne będzie tłumaczenie dokumentu prawa jazdy na język polski.

W przypadku gdy złożysz komplet dokumentów i nie ma konieczności ich weryfikacji, numer zostaje wydany natychmiastowo. Natomiast jeśli któreś z dokumentów wymagają sprawdzenia, procedura może się przeciągnąć do dwóch dni, a w wyjątkowych sytuacjach nawet do miesiąca.

Profil PKK ułatwia komunikację pomiędzy urzędem a ośrodkiem szkolenia jazdy. Pozwala nie tylko na szybką weryfikację danych osobowych kursanta, ale również na wyeliminowanie osób, które posiadają sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto podchodząc do egzaminu, w profilu PKK widoczna jest informacja, czy kursant pomyślnie zakończył kurs nauki jazdy.

Prawo jazdy Wawer
Najczęściej zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy.

Wszystko zależy od kategorii, jaką chcesz uzyskać. Trzeba mieć ukończone 18 lat, by uzyskać kategorię A2, B czy B+E. Już w wieku 16 lat możesz pozyskać kategorię B1, A1 lub T. Jeszcze wcześniej, bo w wieku 14 lat, można zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii AM. Sam kurs możesz jednak rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku. Z kolei na kategorie C, C+E oraz C1 do egzaminu możesz podejść po ukończeniu 21 roku życia, a w przypadku kategorii A, D, D+E, D1, D1+E – po ukończeniu 24 lat.

Ważne! Przed ukończeniem pełnoletności konieczna do przystąpienia do kursu jest zgoda opiekunów prawnych bądź rodziców.

Badanie lekarskie możesz wykonać w przychodni medycyny pracy u lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia do wydawania zaświadczeń albo poprzez skierowanie, które wydajemy w naszym ośrodku – po uprzednim umówieniu terminu z lekarzem orzecznikiem.

Kurs prawa jazdy w Marysinie Wawerskim organizowany jest zarówno w dni powszednie, jak i weekendy. W czasie weekendu możemy zorganizować przyspieszone zajęcia teoretyczne, a także praktyczne na placu manewrowym lub na mieście.

Tak, jeśli poinformujesz nas minimum 24 godziny przed planowanymi zajęciami – możesz zaproponować inny, dogodniejszy dla siebie termin.

Tak, nawet jeśli jesteś w trakcie uczęszczania na zajęcia w innej szkole, to dalszą naukę możesz kontynuować u nas – musisz tylko przenieść numer PKK, zaświadczenie lekarskie oraz potwierdzenie o ilości odbytych godzin.

Po ukończonym kursie i uzyskaniu elektronicznego wpisu do PKK możesz zapisać się do dowolnego ośrodka WORD – niekoniecznie w miejscu Twojego zamieszkania.

Tak, wystarczy, że wejdziesz na stronę https://www.esp.pwpw.pl, zarejestrujesz się jako użytkownik i złożysz wniosek na PKK. Taka możliwość istnieje również na stronie urzędu miasta (trzeba wejść na stronę biuletynu informacji publicznej).

Potrzebujesz:

 • jedno zdjęcie paszportowe,
 • orzeczenie lekarskie uprawniające do prowadzenia pojazdów kategorii, na którą prowadzony jest kurs,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców czy opiekunów prawnych.

Nie ma takiego obowiązku, należy jednak pamiętać, że wiele informacji przyda się zarówno na późniejszym egzaminie na prawo jazdy, jak i na drodze. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdążysz na wszystkie zajęcia, to wybierz kurs prawa jazdy w Marysinie Wawerskim z opcją zajęć teoretycznych online albo w systemie weekendowym.


Gotowy by zacząć ?